Posts Tagged ‘mono-based national language’

Kalikasan at Batayan: Isang Pahapyaw na Pagtingin sa Magkakambal na Isyu ng Ating Wikang Pambansa

Tuesday, April 12th, 2011

1. Kalikasan: Tunggalian ng mga Pananaw

Kung susubukang itanong ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral kung ano ang Pambansang Wika ng Pilipinas, ang isasagot ng mga nakakaalam ay Filipino, ngunit tiyak na di-iilan ang sasagot ng Tagalog dahil sa pagkalito. Tanggapin man o hindi, ang ating Pambansang Wika, marahil kasi, ay hindi pa rin nakakawala sa anino ng Tagalog, kung iyon man ang nais ng ating mga mambabatas na nagbalangkas nitong ating huling Saligang Batas at ng marami pang guro at dalubhasa sa wika. Kaya nga’t ang bunga nito’y pagkalito sa mga karaniwang mamamayan at magkakatunggaling pananaw sa mga dalubhasa. Ang argumento: Magkaiba nga ba o pareho lamang ang Tagalog at Filipino? (more…)