Posts Tagged ‘buwan ng wika’

Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng Pagka-Pilipino

Saturday, July 21st, 2012

Binigkas ng may-akda sa Batangas State University, Agosto 28, 2012, at sa National Teachers College, Agosto 30, 2012, sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa

http://www.thepoc.net/commentaries/8011-misplaced-filipino-pride.html

The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves.

-mula sa Julius Caesar ni W. Shakespeare

Kung ating ilalarawan ang ating pagka-Pilipino upang maipaliwanag nang lubos ang ating pambansang interes at layunin, ang muling pagsusuri sa ating nakaraan ay sadyang kailangan. Sa isang partikular na lipunan na tulad ng sa atin, sa pamamagitan lamang ng wastong pag-unawa sa ating pinagmulan at mga pinagdaanang karanasan mabibigyang-direksyon ang ating mga pagkilos tungo sa maunlad na pagbabago.

Ang suliraning lumalambong sa ating mga Pilipino ay hindi ang kawalan ng sariling pagkakalilanlan, sapagkat bilang isang bayan, maipagmamalaki natin ang ating mayamang kultura at kalinangan. Ang palasak sa ating lipunan ay ang kawalan ng pambansang kamalayan ng mga mamamayan. Ito ay maiuugnay natin sa dalawang bagay; una, sa tatlong daan taong kolonyalismo ng Espanya, at ikalawa, sa halos walong dekada ng neokolonyalismo ng Amerika. Sa panahon ng ikalawa, iniluwal ang henerasyon nating mga bagong Pilipino… Pilipinong walang pambansang kamalayan, walang pinanghahawakang tiyak na pananaw sa kinabukasan at walang malinaw na patutunguhan!

Sa kanyang pag-aaral ng mga suliraning sosyo-ekonomiko ng mga Pilipino, sinabi ni Jeremias Montemayor (1972)  na ang ating suliranin sa ating pagka-Pilipino ay maiuugat sa mga di-inaasahang pangyayari sa ating kasaysayan. The Filipino nation was introduced into the world of universality before it could develop its own individuality, dagdag pa niya. Nahubog tayo upang pag-aralan at pahalagahan ang mga kulturang kanluranin bago pa man natin mapaunlad at malinang ang ating sariling kultura.

(more…)

Ang Filipino ay Wikang Panlahat, Ilaw at Lakas sa Matuwid na Landas

Tuesday, August 16th, 2011

matuwid na landas

(Talumpating Binigkas sa University of the East-Manila, Agosto 19, 2011, sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2011)

Introduksyon

Isang mapagpalayang hapon sa inyong lahat!
.
Nang matanggap ko ang paanyayang magsalita sa harap ninyo ngayong hapong ito ay nakadama ako ng pagkasabik dahil bihirang-bihira na akong magsalita sa mga pagtitipong tulad nito bunga ng aking pagkaabala sa pag-aaral ng Abogasya. Ngunit nang malaman ko ang magiging paksa ng aking talumpati ay bigla akong nakadama ng pag-aalinlangan at pag-aatubili. Lalo pa akong nag-atubili nang malaman ko na ang paksang ito ang pambansang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).
.
May bahid-pulitika kasi ang paksang ito. Alam na alam naman nating lahat na ang matuwid na landas ay ginamit ng ating kasalukuyang Pangulong Benigno C. Aquino, Jr. noong nakaraang pambansang halalan bilang kanyang islogan ng pangangampanya at maging nitong huli niyang SONA. Para sa akin kasi, ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika ay isang kultural na pagdiriwang at hindi isang selebrasyong pulitikal. At kung nais ng KWF na magpabango sa Malakanyang ay ayaw kong pakasangkapan sa kanila.

Ngunit ako’y nakapagnilay-nilay. Napag-isip-isip kong ang Wika, Kultura at Pulitika ay hindi nga naman maipaghihiwalay. Ang wika at pulitika ay bahagi ng ating kultura. May wika sa pulitika at may pulitika rin ang wika. Naisip ko, yamang hindi ko na rin matanggihan ang inyong mabubuting guro sa Filipino, mabuti marahil na simulan ko ang aking pagtalakay sa ugnayang wika-kultura-pulitika.

Wika, Pulitika at Kultura

May wika sa pulitika, oo, at hindi maitatawa ito. Hindi nga ba’t wika ang kasangkapan ng mga pulitiko upang makaakit ng mga tagasunod at botante? Ganito ang sabi nina Fortunato at Valdez (1995) kaugnay nito: (more…)