Managing Editor. The Filipino Teacher (A Magazine for Teachers). 1989. Quezon City: Bookman Publishing House.

Contributor. The Filipino Teacher (A Magazine for Teachers). 1990-1993. Quezon City: Bookman Publishing House.

Author. Hanggang sa Pagitan ng Buhay at Kamatayan (Novelette). 1994. Quezon City: Counterpoint Publishing.

Author. Higit sa Lahat…Pag-ibig (Novelette). 1994. Manila: Journal Group Publications.

Contributor. Daloy: Dyornal ng Departamento ng Filipino, Pamantasang De La Salle, Tomo 1, Bilang 1. 2001. Manila: DLSU Press.

Principal Author. Sining ng Pakikipagtalastasan: Pandalubhasaan. 2001. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Co-Author. Panitikang Panrehyon sa Pilipinas. 2001. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Co-Author. A Journey Across the Miles Through Literature: A Worktext on the Literatures of the World. 2001. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Co-Author. Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t Ibang Disiplina. 2002. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Principal Author. Komunikasyon sa Makabagong Panahon. 2002. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Author. Bukal 3: Pagbasa (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2002. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Author. Bukal 4: Pagbasa (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2002. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Principal Author. Iskolarling Pagpapahayag sa Wikang Filipino. 2004. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Principal Author. Batayan at Sanayang-Aklat sa Pananaliksik at Pagsulat ng Pamanahong-Papel sa Filipino. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Co-Author. Mabisang Retorika sa Wikang Filipino. 2004. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Editor. Basic Drawing: Metric Edition. 2004. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Binhi ng Tagumpay (Preschool). 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Binhi ng Tagumpay (Kindergarden). 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Binhi ng Tagumpay (Nursery). 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Author. Tagumpay! 1: Interaktiv na Proseso ng Pagsulat ng Komposisyon. 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Author. Tagumpay! 2: Interaktiv na Proseso ng Pagsulat ng Komposisyon. 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Author. Tagumpay! 3: Interaktiv na Proseso ng Pagsulat ng Komposisyon. 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Author. Tagumpay! 4: Interaktiv na Proseso ng Pagsulat ng Komposisyon. 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Principal Author, Editor-Consultant. Tagumpay! 1: Interaktiv na Filipino para sa Hayskul (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Tagumpay! 2: Interaktiv na Filipino para sa Hayskul (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Tagumpay! 3: Interaktiv na Filipino para sa Hayskul (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Author, Editor-Consultant. Tagumpay! 4: Interaktiv na Filipino para sa Hayskul (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Tagumpay! Suplement 1: Interaktiv na Pagdulog sa Pagbasa at Pagsusuri ng Ibong Adarna (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Tagumpay! Suplement 2: Interaktiv na Pagdulog sa Pagbasa at Pagsusuri ng Florante at Laura (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Tagumpay! Suplement 3: Interaktiv na Pagdulog sa Pagbasa at Pagsusuri ng Noli me Tangere (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Tagumpay! Suplement 4: Interaktiv na Pagdulog sa Pagbasa at Pagsusuri ng El Filibusterismo. 2005. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Contributor. Ani: The Love Issue, Tomo 31. 2005. Manila: Cultural Center of the Philippines.

Author. Locally-funded Higher Education Institutions’ Research Culture: A Proposed Model (Dissertation Abstract). 2006. http://www.thesisabstracts.com/.

Principal Author. Akademikong Filipino Tungo sa Efektiv na Komunikasyon. 2006. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Principal Author. Literatura ng mga Rehiyon sa Pilipinas. 2006. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Principal Author. Mabisang Pagpapahayag sa Filipino: Mga Prinsipyo at Proseso. 2006. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Principal Author. Kritikal na Pagbasa at Lohikal na Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. 2006. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Consultant. Tagumpay! 1 (Elementarya) (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2006. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Tagumpay! 2 (Elementarya) (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2006. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Consultant. Tagumpay! 3 (Elementarya) (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2006. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Consultant. Tagumpay! 4 (Elementarya) (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2006. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Tagumpay! 5 (Elementarya) (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2006. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Tagumpay! 6 (Elementarya) (May Kalakip na Manwal/Patnubay ng Guro). 2006. San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House, Inc.

Contributor. Guro: Mula Tsok Hanggang Internet (Aklat-Parangal kay Nenita P. Papa). 2006. Manila: Pambansang Samahan sa Linggwistikang Filipino.

Author. Taguan: Dalawang Dekada ng Pagsusulat at Pagkamulat (1986-2006), Antolohiya ng mga Piling Kwento at Tula ni Rolando A. Bernales. Valenzuela City: Mega Jesta Prints, Inc.

Coordinator. Straight 9: Acing the IELTS (A Reviewer for Filipinos). 2007. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Editor. Physical Education 1 (A Worktext for the Tertiary Level). 2007. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Co-Author. Jose Rizal: Ang Pambansang Bayani. 2008. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Principal Author. Pagbasa, Pagsulat, Pananaliksik. 2008. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Editor. Rhythm and Dance (Physical Education 2). 2008. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Co-Author. Curriculum Development. 2008. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Co-Author. Research in Various Disciplines. 2008. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Co-Author. Pagtuturo ng/sa Filipino: Mga Teorya at Praktika. 2008. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Principal Author. Mabisang Komunikasyon sa Wikang Pang-akademiko. 2008. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Editor. Novus: The Official Journal of the Center for Innovative Education and Sciences. Volume I, Issue No. 1. SY 2008-2009. University of Makati.

Co-Author. Panitikan ng Pilipinas: Historikal at Antolohikal na Pagtalakay. 2009. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Principal Author. Maunawang Pagbasa at Akademikong Pagsulat: Introduksyon sa Pananaliksik. 2009. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Principal Author. Akademikong Filipino para sa Kompetetibong Pilipino. 2009. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Principal Author. Retorika: Ang Sining ng Pagpapahayag. 2009. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Editor. Novus: The Official Journal of the Center for Innovative Education and Sciences. Volume II, Issue No. 1. SY 2009-2010. University of Makati.

Principal Author. Interaktibong Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Akademikong Pananaliksik. 2010.  Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Co-Author. Philippine Government and Constitution. 2010. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Co-Author. Building Writing and Critical Thinking Skills: English for Students of Criminology. 2010. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Editor-Consultant. Integratibo at Interaktibong Komunikasyon sa Filipino. 2010. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Author. Research Culture of Higher Education Institutions in the Philippines: A Proposed Model. 2010. Germany: Lap-Lambert Publishing.

God will examine our lives not for medals nor degrees,
but for battle scars from victories won over trials and tribulations.