Bakit Edukasyon? Bakit Filipino?

February 3rd, 2015 Author: rolandotaguan

Kamakailan lamang, isang mag-aaral ko ang lumapit sa akin na parang isang anak na dumadaing sa isang magulang. Inalipusta raw sila ng kanilang guro dahil umano sa kanilang mababang marka sa isang pagsusulit, inisa-isang tinanong kung ano ang asignaturang balak nilang pagkadalubhasaan at nagmungkahi pang ibang “major subject” na lamang ang kunin (may binanggit na asignatura raw ang guro ngunit hindi ko na iyon babanggitin dito), dahil diumano sa asignaturang iyon ay “hindi kailangan ng utak.”

Bilang isang guro, nauunawaan ko kung bakit minsan ay nakakapagpakulo ng dugo ang wari ba’y kakulangan o kawalan ng malasakit ng maraming mag-aaral sa pag-aaral. Maraming mag-aaral ang pumapasok nga sa paaralan ngunit hindi nagsisikap upang matuto. Wari ba’y likas na sa maraming mag-aaral ang katamaran na lalo pang nagpapalala sa kanilang kakulangan ng husay pang-akademya. Hindi nga masisisi na kung minsan ay parang bulkang pumuputok ang mga guro sa pagpapaalala sa mga mag-aaral ng kanilang mga responsibilidad, kung hindi man sa pagpapamulat sa kanila ng katotohanang ang edukasyon ay hindi isang prosesong “spoon-feeding.”Ang hindi ko maunawaan at hindi matanggap ay ang waring pagpapahiwatig na ang isang disiplina ay superyor sa iba at ang pangmamaliit sa ibang disiplina. Read the rest of this entry »

Gabi ng Abril Dalawampu’t Apat

November 4th, 2014 Author: rolandotaguan

Para kay MPA

Pakipako ang buwan sa kanyang kinalalagyan,
At ang araw, pigilan sa kanyang pagsikat.
Mabuti rin kung mapipigil ang mundo sa pag-ikot,
Dahil ngayong gabi ang gabing sana’y hindi natatapos;
Ngunit alam ko, alam ko, walang makagagawa ng hiling ko.
Batas ng kalikasan ang nagtakda: Iikot at iikot ang mundo,
At ang buwan, magkakandakumahog mayamaya sa kanluran,
Samantalang ang araw, mayabang na titirik mula sa silangan;
Tulad ng itinakda ng batas ng tao: Hindi tayo mapag-iisa!
Kaya aasa na lamang ako, hihiling at mananalangin:

Maging gabi-gabi nawa ang gabing ito,
Ang gabing kapiling kita, ma(hal) ko!

Abril 24, 2014

Paglalakbay

November 3rd, 2014 Author: rolandotaguan

Para kay MPA na kasa-kasama sa panahon ng matinding kabiguan at pagdadalamhati

Sa bawat landas na tinatahak
May lubak o batong nadaraanan,
Mahihimpil ang paglalakbay,
Mauunsyami ang pagdatal
Doon sa patutunguhan.

Minsan pa, madarapa
At hahalik sa putikan
O kaya’y matatalisod,
Pagtitinginan, pagtatawanan,
Gagalusin at masasaktan.

Sa landas na itong muling tatahakin,
Hindi iindahin ang lubak o bato,
Kahit pa madapa o matalisod,
Pagtinginan, pagtawanan,
Galusin man o masaktan.

Basta, mahal ko, kita’y kasama
Sa aking paglalakbay.
Sa bawat pagkadarapa,
Babangon ako at hahakbang.
Hawak-kamay, sa patutunguhan

Magkasama tayong daratal.

Marso 27, 2014

Selos

November 3rd, 2014 Author: rolandotaguan

Para kay MPA

Halika, mahal ko.
Sumukob ka
Dito sa tabi ko,
Dahil diyan sa labas,
Sa ilalim ng buwan,
Kahit pa, kahit na
Sabihing kalabisan,
Inaamin ko:
Naninibugho ako
Sa mga lamok
Na pumapapak sa ‘yo!

Marso 11, 2014, 2:30 n.u.
Pulilan, Bulacan

Salamat

November 3rd, 2014 Author: rolandotaguan

Isang Tula para kay MPA sa Gabi ng Matinding Pagdadalamhati

Salamat, mahal ko
Dahil ako ay iyo
(Ayaw kong sabihing
Ikaw ay akin),
Wala mang katiyakan
Kung hanggang kailan.

Sumandali man din
(Kung iyon ang tadhana)
O kaya ay laonin
(Ang samo kay Bathala),
“Salamat, aking mahal,”
Ang aking usal; Dahil

Ikaw at Ako,
Ngayon ay Tayo.

Marso 10, 2014, Pulilan, Bulacan