Gabi ng Abril Dalawampu’t Apat

November 4th, 2014 Author: rolandotaguan

Para kay MPA

Pakipako ang buwan sa kanyang kinalalagyan,
At ang araw, pigilan sa kanyang pagsikat.
Mabuti rin kung mapipigil ang mundo sa pag-ikot,
Dahil ngayong gabi ang gabing sana’y hindi natatapos;
Ngunit alam ko, alam ko, walang makagagawa ng hiling ko.
Batas ng kalikasan ang nagtakda: Iikot at iikot ang mundo,
At ang buwan, magkakandakumahog mayamaya sa kanluran,
Samantalang ang araw, mayabang na titirik mula sa silangan;
Tulad ng itinakda ng batas ng tao: Hindi tayo mapag-iisa!
Kaya aasa na lamang ako, hihiling at mananalangin:

Maging gabi-gabi nawa ang gabing ito,
Ang gabing kapiling kita, ma(hal) ko!

Abril 24, 2014

Paglalakbay

November 3rd, 2014 Author: rolandotaguan

Para kay MPA na kasa-kasama sa panahon ng matinding kabiguan at pagdadalamhati

Sa bawat landas na tinatahak
May lubak o batong nadaraanan,
Mahihimpil ang paglalakbay,
Mauunsyami ang pagdatal
Doon sa patutunguhan.

Minsan pa, madarapa
At hahalik sa putikan
O kaya’y matatalisod,
Pagtitinginan, pagtatawanan,
Gagalusin at masasaktan.

Sa landas na itong muling tatahakin,
Hindi iindahin ang lubak o bato,
Kahit pa madapa o matalisod,
Pagtinginan, pagtawanan,
Galusin man o masaktan.

Basta, mahal ko, kita’y kasama
Sa aking paglalakbay.
Sa bawat pagkadarapa,
Babangon ako at hahakbang.
Hawak-kamay, sa patutunguhan

Magkasama tayong daratal.

Marso 27, 2014

Selos

November 3rd, 2014 Author: rolandotaguan

Para kay MPA

Halika, mahal ko.
Sumukob ka
Dito sa tabi ko,
Dahil diyan sa labas,
Sa ilalim ng buwan,
Kahit pa, kahit na
Sabihing kalabisan,
Inaamin ko:
Naninibugho ako
Sa mga lamok
Na pumapapak sa ‘yo!

Marso 11, 2014, 2:30 n.u.
Pulilan, Bulacan

Salamat

November 3rd, 2014 Author: rolandotaguan

Isang Tula para kay MPA sa Gabi ng Matinding Pagdadalamhati

Salamat, mahal ko
Dahil ako ay iyo
(Ayaw kong sabihing
Ikaw ay akin),
Wala mang katiyakan
Kung hanggang kailan.

Sumandali man din
(Kung iyon ang tadhana)
O kaya ay laonin
(Ang samo kay Bathala),
“Salamat, aking mahal,”
Ang aking usal; Dahil

Ikaw at Ako,
Ngayon ay Tayo.

Marso 10, 2014, Pulilan, Bulacan

Unang Tula Para Kay MPA

November 2nd, 2014 Author: rolandotaguan

Maniwala ka sa akin…
Tinangka kong pigilang mahalin kita,
Tulad nang tangkain kong pigilang humalik ang alon
Sa dalampasigan ng Laiya.
Dangan naman kasi,
Puso ko’y may nagmamay-ari na!

Maniwala ka…
Tinangka kong pigilang mahalin kita,
Ngunit binigo ako ng alon ng damdamin
Sa dalampasigan ng Laiya.
Kahit pa,
Puso ko’y may nagmamay-ari na!

Marso 3, 2014