LEAVE OF ABSENCE

June 20th, 2013 Author: rolandotaguan

The AUTHOR/OWNER of this site is taking a LEAVE OF ABSENCE until October, 2013 as he prepares for the 2013 Bar Examinations.

Queries will not be answered until after October. Approval of comments posted will have to wait also until after said month. Expect NO new posts either until then.

His apologies to everyone. Thank you very much.

Humayo Ka

March 4th, 2013 Author: rolandotaguan

Humayo ka, mahal ko, doon sa lupaing ibayo.
Isa-isa mong tuparin ang mga pangarap mo.
Dito, asahan mo, gayon din ang gagawin ko
Habang aking tinitiis ang pagkakawalay sa iyo;
Sapagkat, ang tagumpay mo’y tagumpay ko na rin.
Ang aking tagumpay ay iyong tagumpay nga rin…
Sa dulo ng paglalakbay, magkaiba man ang tahakin,
Tiyak ko, ang isa’t isa’y may ngiti nating tatanawin…

Marso 3, 2013

Para sa aking pinakamamahal, sa kanyang laging nakadikit sa aking balintataw, ilang araw bago maglakbay sa Singapore upang maghanapbuhay

Dubai: Our First Tour Out of South East Asia

February 14th, 2013 Author: rolandotaguan

We boarded Emirates’ Boeing 777 early Morning of February 7, after clearing immigration, checking in our luggages at the check-in counter, and about an hour of waiting at NAIA Terminal 1. My partner has been under the weather for the past three days, but cancelling our trip was never a question. As he was not feeling very well that morning, he forgot to remove his watch and iPad from his knapsack that we checked-in. Upon arrival in Dubai airport, he immediately noticed that his things were messed up and his valuables missing. Our gut told us that they were stolen by NAIA personnel/s while the luggages were being loaded on the plane. Then I recalled that NAIA T1 was shamefully cited as one of the worst airports in the world by a Travelers’ site. Now, I do not wonder why!

Day 1 in Dubai

Dubai Airport

The 8-hour trip on board Emirates has been nothing but a pleasure. We were never bored as we took the long haul as an opportunity for a movie marathon. I don’t remember what movies my partner saw, but I enjoyably saw Argo and Bernie from hundreds to choose from. The food and service on board were commendable, too.

As soon as we stepped on Dubai Airport, I immediately noticed how grand theirs is, and how ours pale in comparison. Outside the airport, we were dumbfounded upon learning that our pick-up ride is a Lexus!  It was an indication of how grand our stay in Dubai will be.

Read the rest of this entry »

Ang Fraternity: Isang Pagtitimbang-timbang

November 29th, 2012 Author: rolandotaguan

mula sa www.unionato.org

Ayon sa Wikipedia.org, ang fraternity ay nanggaling sa salitang Latin na frater na ang ibig sabihin ay brother. Ang fraternity ay isang kapatiran, bagama’t ang terminolohiya ay karaniwang nagpapahiwatig ng isang pormal na organisasyon at minsan ay isang sekretong samahan. Ito ay isang organisadong samahan ng mga kalalakihan, isang kapatirang dedikado sa intelektuwal, pisikal o sosyal na debelopment ng mga miyembro nito. Ang katumbas nito sa mga kababaihan ay sorority, at ang samahang kinaaaniban ng kapwa babae at lalake ay tinatawag namang confraternity.

Sa mga kolehiyo at pamantasan, ang mga fraternity ay mauuri bilang panlipunan, panlingkuran, propesyonal at honorary. Ang mga ito ay inoorganisa para sa maraming layunin. Ilan sa mga layuning ito ay may kaugnayan sa edukasyon o pag-aaral, trabaho, etika, etnisidad, relihiyon, politika, at minsan, krimen. Ano’t ano man ang layunin, makikilala ang isang fraternity sa pamamagitan ng mutual support ng mga miyembro nito (wikipedia.org).

Mauugat ang kasaysayan ng fraternity sa sinaunang Gresya at sinaunang Roma. May mga kahawig ding institusyong nabuo bago matapos ang panahong midyibal na tinawag na confraternities na samahang kaugnay ng simbahang Katoliko. May mga nabuo ring samahan ng mga mangangalakal na tinawag na guilds. Ang mga samahang ito ay kalaunang nag-ebolb bilang mga purong sekular na samahan (wikipedia.org).

Read the rest of this entry »

PUYAT

March 23rd, 2012 Author: rolandotaguan

KAY ANTOK:

Kagabi, hindi kita pinagbuksan ng pinto,
di pinansin ang mararahang katok mo..
Dangan kasi, kailangang magsunog ng kilay,
unawain mo sana, minsang paglalamay.
Ngayon, tirik na tirik man ang araw,
hinihintay-hintay ko ang iyong pagdalaw.
Ngunit, tila ikaw ay biglang nagtampo
tila paghihiganti ang pagdaramot mo
at sa paghihintay, ngayo’y bibiguin ako…

TUGON NI ANTOK:

Ni katiting, hindi ako nagtampo.
Nauunawaan ko ang iyong dahilan
kahit sa bawat higop ng kape,
ako’y halos iyong ipagtabuyan.
Paumanhin kung ngayon,
bibiguin kita sa pag-aabang.
Taliwas kasi sa kagandahang-asal
ang sumabay ng dalaw
kay insomniang aking karibal…

Marso 23, 2012

SABAT NI INSOMNIA

Kung maaari nga lamang na lagi kang kapiling,
aking pagdalaw ay gagabi-gabihin.
Ipagpaumanhin ang madalas kong pagdating,
ako’y sadya kasing mapanibughuin.
Batid ko, batid ko, si Antok ang nais mo,
kaya pasasaan ba, magpaparaya rin ako.
Sa ngayon, hayaang ika’y kaulayawin ko
kahit pa batid kong iyong kinasusuklaman
ang dumilat sa dilim nang magdamagan…

Enero 15, 2013